Logo spółki Intravi

kompleksy mieszkaniowe wielorodzinne

4

obiektów przemysłowych

i usługowych

14

obiektów użyteczności publicznej

12

lat działalności na rynku budowlanym

13

inwestycje

energooszczędne

Ikonografika obrazująca energooszczędne inwestycje

Już na etapie projektu inwestycji warto zainwestować w rozwiązania energooszczędne, koszt z tym związany zostanie poniesiony jednorazowo, natomiast – jak wszystkim wiadomo – koszty energii elektrycznej rokrocznie wzrastają.

W ogólnym rozrachunku warto zainwestować w energooszczędne i ekologiczne rozwiązania, zarówno w zakresie instalacji elektrycznych, jak i inteligentnej automatyki budynkowej.

kosztów

optymalizacja

ikonografika przedstawiająca optymalizację kosztów

Optymalizacja kosztów eksploatacji wymusza stosowanie coraz to szerzej pojętych inteligentnych technologii budownictwa energooszczędnego, dzięki którym znacząco wzrasta komfort cieplny obiektu przy jednoczesnej optymalizacji zużycia energii elektrycznej.

nowoczesne technologie

– projekty budowlane

– projekty wykonawcze

– projekty warsztatowe

– kosztorysowanie robót budowlanych

projektowanie

budowlane

instalacje

ikonografika

Systemy automatyki budynkowej zapewniają komfort i bezpieczeństwo użytkowania budynków, dostosowując pracę urządzeń i podsystemów do wymogów użytkowników.

rozwiązania

inteligentne

– obiekty handlowo-usługowe

– hale magazynowe i produkcyjne

– obiekty użyteczności publicznej (szpitale, szkoły)

– budownictwo mieszkaniowe

– obiekty hotelowe i rekreacyjne

wykonawstwo

generalne

Realizowane przez nas zadania pozwalają zbierać doświadczenia, które wykorzystujemy przy prowadzeniu coraz większych i bardziej złożonych projektów. Potencjał wiedzy i doświadczenia naszej kadry inżynieryjno-technicznej daje pewność doskonałej i terminowej realizacji kontraktów, mimo ich wysokiego stopnia zaawansowania technologicznego.

 

Prawdopodobieństwo, że produkt będzie funkcjonował poprawnie, tj. spełniał wszystkie powierzone mu funkcje i czynności przez określony czas i w określonych warunkach eksploatacji, potocznie nazywamy niezawodnością. Niezawodność często zestawiana jest wspólnie z pojęciem jakości, a sama jakość jest zdecydowanie pojęciem nadrzędnym. My oferujemy zarówno niezawodność, jak i jakość, utożsamiając swoje działania z oboma pojęciami.

        wiedza,

        doświadczenie

        i niezawodność

INTRAVI to firma realizująca inwestycje w charakterze Generalnego Wykonawcy, specjalizująca się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Podporządkowując się obecnym trendom podejmuje się również zadań w roli Generalnego Realizatora Inwestycji i przejmuje na siebie obowiązki Generalnego Projektanta.

INTRAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

szczególny nacisk kładzie na realizowanie inwestycji o wysokim poziomie zaawansowania technologicznego, innowacyjności i energooszczędności, dzięki czemu jest w stanie sprostać nawet najbardziej wyszukanym wymaganiom swoich Partnerów.

 

Zespół menedżerski posiada doświadczenie i wiedzę w zakresie realizacji obiektów kubaturowych dla klientów z różnych gałęzi gospodarki

        czym się

        zajmujemy ?

ikonografika logo

Potencjał wiedzy i doświadczenia naszej kadry inżynieryjno-technicznej daje pewność doskonałej, terminowej realizacji kontraktów o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego

INTRAVI - Genaralny Wykonawca
fragment budynku w Wiśle

kontrahenci   →

dołącz do nas   →

podwykonawcy  →

Budownictwo kubaturowe

 

WPROWADZANIE

NOWYCH TECHNOLOGII

Budownictwo kubaturowe

PROMOWANIE

ENERGOOSZCZĘDNYCH

ROZWIĄZAŃ

Budownictwo kubaturowe

 

DORADZTWO PRZY WSPÓLNIE

REALIZOWANYCH PROJEKTACH

Budownictwo kubaturowe

 

WYSOKI STANDARD

ŚWIADCZONYCH USŁUG

Budownictwo kubaturowe

DYNAMICZNY WZROST

ZAANGAŻOWANIA

I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW

referencje

realizacje ukończone

created by darpadesign

polityka prywatności

kontakt

realizacje w toku

o nas

home

Copyright © 2024 intravi.pl

schemat budowy