ZARZĄD I SPÓŁKI PARTNERSKIE

ZARZĄD

Łukasz Olejniczak
Członek Zarządu Komplementariusza
(INTRAVI Sp. z o.o.)

Joanna Tomczyk
Prokurent

SPÓŁKI PARTNERSKIE

– PB MODULAR Sp. z o.o. – www.modular.net.pl
– ARCO System Sp. z o.o. – www.arco-system.pl

Zmiana adresu


UWAGA!!!

Zmiana adresu korespondencyjnego

Nowy adres:
ul. Komorowicka 140
43-300 Bielsko - Biała

This will close in 10 seconds