Wiedza i doświadczenie

WIEDZA

Realizowane przez nas zadania pozwalają zbierać doświadczenia, które wykorzystujemy przy prowadzeniu coraz większych i bardziej złożonych projektów. Potencjał wiedzy i doświadczenia naszej kadry inżynieryjno-technicznej daje pewność doskonałej i terminowej realizacji kontraktów, mimo ich wysokiego stopnia zaawansowania technologicznego.

NIEZAWODNOŚĆ

Prawdopodobieństwo, że produkt będzie funkcjonował poprawnie, tj. spełniał wszystkie powierzone mu funkcje
i czynności przez określony czas i w określonych warunkach eksploatacji, potocznie nazywamy niezawodnością.

Niezawodność często zestawiana jest wspólnie z pojęciem jakości, a sama jakość jest zdecydowanie pojęciem nadrzędnym. My oferujemy zarówno niezawodność, jak i jakość, utożsamiając swoje działania z oboma pojęciami.

Zmiana adresu


UWAGA!!!

Zmiana adresu korespondencyjnego

Nowy adres:
ul. Komorowicka 140
43-300 Bielsko - Biała

This will close in 10 seconds