AWEX BUDYNEK BIUROWY

Budowa budynku biurowego siedziby firmy AWEX w Masłomiący k. Krakowa